Bg En

View cart Your cart is empty

Price:

НАШИТЕ ДЕЖУРСТВА

КАК ДА СЕ ПРЕОБРАЗУВАТ ДЕЖУРСТВАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ЕДНА ИНТЕРЕСНА, ВЪЛНУВАЩА ИГРА?
 
С помощта на таблото "Нашите дежурства" може да се обособи кът на дежурните в нашата група. Децата ще чакат с нетърпение кога отново ще могат да видят своите картини и фотографии.

Табло "Помощниците"

30,00 лв.

Табло "Нашите дежурства" (Листче)

35,00 лв.